Jonca's Bite - Take Me Back To My Boots And S

Jag vill komma vidare

Jag har känt mig så trött på mig själv och mitt eget beteende. Egentligen gör jag inga stora fel eller så mer just det att jag inte uppfyller mål som jag har och därför har jag nu tagit kontakt med en man som ger coachning i livet. Och jag har bara varit där en gång och det känns redan so jag gjorde ett bra val är jag började där. Min mamma har svårt att förstå att man kan behöva någon annans åsikter om vad man ska göra. Men det struntar jag i. Det här handlar om mig oc mitt liv och att komma framåt i livet innan det är försent.